Bell Schedules » Regular Day Recess Schedule

Regular Day Recess Schedule

Regular Day Recess Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
2nd and 3rd Grade 8:45 AM 9:00 AM 15 min
1st Grade 9:00 AM 9:25 AM 25 min
5th Grade 9:15 AM 9:35 AM 20 min
4th Grade 9:35 AM 9:55 AM 20 min
Lunch Recess 5th Grade 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Lunch Recess 4th Grade 11:30 AM 12:15 PM 45 min
Lunch Recess 3rd Grade 11:50 AM 12:35 PM 45 min
Lunch Recess 2nd Grade 12:10 PM 12:55 PM 45 min
Lunch Recess 1st Grade 12:25 PM 1:10 PM 45 min
5th Grade 1:15 PM 1:35 PM 20 min
4th Grade 1:55 PM 2:15 PM 20 min
3rd Grade 2:00 PM 2:15 PM 15 min
1st and 2nd Grade 2:15 PM 2:30 PM 15 min